เครื่องอ่าน smart card

คุณสมบัติ

 • ใช้ไดรเวอร์แบบ CCID ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้แผ่น CD-ROM ในการติดตั้ง เสียบแล้วใช้งานได้เลย

 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ : Windows XP จนถึง Windows 10 ทั้ง 32 และ 64 บิต, Linux, Mac OS และ Android

 • ทำงานติดต่อกับบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครองด้วยความเร็วเริ่มต้น 3.70MHz เร็วกว่าเครื่องอ่านทั่วไปซึ่งทำงานที่ความเร็วเพียง 3.57MHz

 • ใช้กับบัตรไดัทั้ง 3 คลาส (A, B และ C) ที่แรงดัน 5V, 3V และ 1.8V ทำให้สามารถรองรับบัตรรุ่นใหม่ที่จะแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตได้

 • อายุการใช้งานหน้าสัมผัส : ประมาณ 100,000 ครั้ง 

 • การแสดงผล : ดวงไฟ LED 2 สี

 • สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับโปรแกรม MS Excel® MS Power Point® Word Paint และ อื่นๆ ทั้งข้อความและรูปหน้าบัตร
เหมาะสำหรับ
  • ใช้อ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกรมการปกครอง 

  • ใช้อ่านซิมคาร์ดของโทรศัพท์มือถือขนาดมาตรฐาน และขนาดเล็กเช่น Micro SIM และ Nano SIM ได้ (ใช้ร่วมกับตัวแปลงSIM Adapter)
  • ใช้ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อการซื้อขายสินค้าอย่างปลอดภัย

  • ใช้ในระบบบัตรสมาชิก, บัตรส่วนลด, บัตรสะสมคะแนน, Loyalty Card, e-Coupon

  • ใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ Digital Signature, PKI, Certificate, Software Protection